חוק חדלות פירעון החדש ושיקום מאפשר בהליך של הפטר לסיים את החובות ולהתחיל חיים חדשים !

חיים בצל חובות ובצל נושים הם חיים בלתי נסבלים. הקרקע נשמטת מתחת לרגליים, בני המשפחה מודאגים, הכבוד העצמי נרמס והחרדה הקיומית מקשה על התפקוד. במצב בו נקלעתם לחובות בתום לב והיחס בין ההוצאות להכנסות שלכם אינו מותיר לכם סיכוי להחזיר את החובות – מאפשר לכם החוק להגיש בקשה להליך הפטר בהתאם לחוק חדלות הפירעון החדש שנכנס לתוקף ב- 15.09.19, וניתנת לכם הזדמנות לפתוח דף חדש.

דיני פשיטת הרגל יצרו מנגנון מאוזן לאכיפה קולקטיבית של זכויות נגד רכושם של חייבים, בד בבד עם האפשרות להביא לשמיטת חובות החייב ע"י מתן צו הפטר

הליך פשיטת רגל (פש"ר) מיועד הן לעסקים והן לאנשים פרטיים, ונועד להשיג שתי מטרות עיקריות:
1. כינוס נכסי החייב וחלוקתם בדרך השוויונית והיעילה ביותר
2. לאפשר לחייב שנקלע לקשיים כלכליים ואינו מסוגל לפרוע את חובותיו, לפתוח "דף חדש" בחייו על ידי קבלת הפטר מן החובות.

כדי להשיג את המטרות הנזכרות, יצרו דיני פשיטת הרגל מנגנון מאוזן לאכיפה קולקטיבית של זכויות נגד רכושם של חייבים, בד בבד עם האפשרות להביא לשמיטת חובות החייב ע"י מתן צו הפטר.

מפאת המשקל המשמעותי שיש לבקשה זו, מומלץ מאוד להיוועץ בעורך דין שבקיא בתחום, לפני הגשת הבקשה. כך, ניתן יהיה להבטיח שהמסמכים הוגשו בצורה נכונה. הגשת בקשה מדויקת ומסודרת תגדיל משמעותית את הסיכויים לקבלתה.

ממצב בו החייב נרדף ע"י נושיו, הוא הופך להיות מוגן על פי חוק ואסור לנושים לפנות אליו יותר, וכך לצאת לחיים חדשים

מרגע שניתן צו "לפתיחת ההליכים" נעצרים הליכי הגבייה ומתבטלות כל ההגבלות אשר הוטלו על החייב.

חייבים רבים מעידים כי ההליך לימד אותם איך להתנהל, בהתאם לתקציב המבוסס על רמת ההכנסות שלהם, ולא להוציא כספים לפי צרכים ורגשות. בנוסף, הם מעידים כי בכל פעם שמצבם הכלכלי החמיר, הבנקים נתנו להם הלוואות בקלות ולהם "לא הייתה ברירה, אלא לקחת הלוואה"…

בסיום ההליך, לאחר קבלת ההפטר מהחובות, הם מספרים כי כעת הם מבינים "על בשרם" שעליהם לקחת אחריות על ניהול תקציב משק בית.

על-פי החוק, חייבים יחידים שחובותיהם נמוכים מ-150 אלף שקל יהיו באחריות רשות האכיפה והגבייה (הוצאה לפועל לשעבר), ואילו חייבים שחובותיהם עולים מ- 150 אלף שקל יהיו באחריות "הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי".

חידוש עיקרי בחוק הוא במבנה ההליכים. הליך חדלות הפירעון של יחיד יחולק לשתי תקופות:
תקופה ראשונה: תקופת בדיקה שבמהלכה ייבחן מצבו הכלכלי של החייב והתנהלותו לפני הכניסה להליכים ובמהלכם. תקופה זו תחל עם מתן צו פתיחת ההליכים ובמהלכה תחול הקפאת הליכים על היחיד.
תקופה שנייה: עם תום תקופת הבדיקה תיקבע ליחיד תכנית שיקום אשר עם השלמתה יופטר היחיד מחובותיו. אם אין ליחיד כל יכולת לשלם לנושיו, הוא יופטר מחובותיו באופן מיידי.

שיתוף