השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם!

  עו"ד הוצאה לפועל

  עו"ד הוצאה לפועל גלית סלע

  הליווי המשפטי של עו"ד הוצאה לפועל נדרש כאשר מסתבכים בחובות. ישנם מצבים בהם העורך דין ימליץ על פנייה להליך חדלות פירעון ומצבים בהם הוא ימליץ על הליך איחוד תיקים. במסגרת האיחוד נוצר תיק הוצאה לפועל אחד המאגד תחתיו את כלל התיקים המנוהלים כנגד החייב. התיקים שאוחדו ינוהלו בתיק אחד ותחת הסדר תשלומים יחיד. מבחינתו של החייב, במסגרת איחוד התיקים הוא יידרש לשלם סכום חודשי קבוע לתיק האיחוד כאשר החלוקה הפנימית בין הזוכים מתבצעת ע"י לשכת ההוצאה לפועל. לשם קביעת סכום התשלום החודשי החייב נדרש לעבור חקירת יכולת ועל בסיסה יינתן צו התשלומים. כאשר פונים להליך איחוד תיקים טרם קבלת צו האיחוד יש להתחיל לשלם 3% מסך החובות כל חודש טרם הגשת בקשת האיחוד.

  עו"ד הוצאה לפועל וייצוג זוכים

  במסגרת עבודתו של עו"ד הוצאה לפועל גם ייצוג זוכים המתקשים לגבות את חובותיהם מחייבים. ניתן לבקש מההוצאה לפועל להטיל על חייבים סנקציות שונות כאמצעי לחץ לשם גביית הכספים לזוכים. הסנקציות כוללות ביצוע עיקולים והטלת מגבלות על החייב לרבות הוצאת צו עיכוב יציאה מהארץ, ביטול ומניעת רישיון הנהיגה  ועיקול מיטלטלין. הייצוג המשפטי נדרש על מנת שגביית החוב אכן תתבצע בצורה אפקטיבית ומהירה. כאשר פונים להוצאה לפועל לשם גביית חובות לעיתים יש צורך להוכיח כי החוב קיים ויש לעשות זאת באמצעות הגשת תובענה לסכום קצוב או לחילופין תביעות למימוש שטר.

  חדלות פירעון ומחיקת חובות

  בכל מקרה של גביית חובות יש לקבל ליווי מקצועי ומיטבי עם עורך דין המומחה בתחום על מנת להביא להשבת החוב במהירות. בתחום התמחותו של עו"ד הוצאה לפועל גם הליכי חדלות פירעון וליווי חייבים בהליך. הליך חדלות פירעון החליף את הליך פשיטת רגל שקדם לו ומטרת ההליך הינה להביא לשיקום כלכלי של החייב, להשיא את שיעור החוב אשר ייפרע לנושים ולקדם את השילוב מחדש של החייב בחיים הכלכליים. משרד עו"ד גלית סלע מייעץ ומלווה מזה שנים חייבים בהוצאה לפועל בדרך לחדלות פירעון ומחיקת חובות כמו גם לשם קבלת צו איחוד תיקים.

  הוצאה לפועל עורך דין

  כאשר מדובר על הוצאה לפועל עורך דין יכול להידרש הן לשם מימוש חובות וייצוג של הנושים והן לשם הגנה על חייבים. החוק מקפיד לשמור על איזון ראוי בין זכויות היסוד של החייב לבין זכותו של הנושה לגבות את החוב. הכלים שהוק מאפשר לזוכה להפעיל כנגד החייב כוללים, עיכוב יציאה מהארץ, עיקול מיטלטלין, הגבלות בבנק ישראל, הגבלות על רישיון הנהיגה ועוד. החייב יכול להתנגד לתשלום חוב בטענת “פרעתי” כמו גם להיכנס להליך של התנגדות לביצוע שטר ובמסגרתו להעלות את טענותיו. חייב המתנהלים כנגדו מספר תיקים בהוצאה לפועל יכול לפנות בבקשה לאיחוד תיקים לכדי תיק אחד או לחילופין לפנות להליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי בו יינתן הפטר בסיום ההליך.

  הוצאה לפועל עורך דין וצו תשלומים

  כאשר לחייב יש את האפשרות לשלם לנושים אך לא בזמן, ניתן להגיש בקשה למתן צו תשלומים. הצו מאפשר לחייבים לפרוס את החוב לתקופה של עד 4 שנים. בקשה לצו תשלומים ניתן להגיש כאשר לחייב יש תיק יחיד בהוצאה לפועל. במידה ולחייב יש מספר תיקים בהוצל"פ הוא לא יכול לפרוס את כלל התיקים.  כאשר מדובר על הוצאה לפועל עורך דין עשוי להמליץ על איחוד תיקים. מדובר באפשרות המקלה את ההתמודדות עם החובות ובאמצעותו ניתן לשלם את החוב באופן שווה לכלל הנושים. אפשרות זו מתאימה כאשר בידי  החייב היכולת להחזיר את חובותיו בטווח הארוך.

  חדלות פירעון והוצאה לפועל

  לעיתים אין מנוס מהשתתפות בהליכי חדלות פירעון. כאשר אין יכולת להחזיר את החובות במלואן גם בטווח הארוך על מנת להתמודד עם החובות בהוצאה לפועל ניתן לפנות להליך פשיטת רגל. כאשר מדובר על מספר גדול של תיקים וחובות של הוצאה לפועל עורך דין עשוי להמליץ  על חדלות פירעון וכניסה להליך של הסדר תשלומים מול הנושים. במסגרת ההליך הנושים יזכו לקבל לפחות חלק מהסכום. החיסרון בחדלות פירעון הוא האובדן של העצמאות הכלכלית מכיוון שההליך כולל הגבלה של חשבון הבנק וסנקציות  נוספות. עורכת הדין גלית סלע מנוסה בניהול תיקי הוצאה לפועל ומחיקת חובות.

  עורך דין לענייני הוצאה לפועל

  בתחום מומחיותו של עורך דין לענייני הוצאה לפועל הן ייצוג של זוכים והן ייצוג של חייבים. בייצוג זוכים מדובר על גבייה משפטית והטלת סנקציות שונות כאמצעי לחץ מול החייבים לשם השבת הכספים לזוכים. סנקציות אלו כוללות בין היתר ביצוע עיקולים והטלת מגבלות שהזוכה אינו מסוגל לבצע ללא ההוצאה לפועל. מדוב בשירות מקצועי המסייע לזוכים לקבל את חובם באופן יעיל ומהיר תוך מינימום מאמץ.  כאשר פונים להוצאה לפועל לשם גבייה יש צורך להוכיח כי החוב קיים ויש לעשות זאת באמצעות תביעה למימוש שטר, הגשת תובענה על סכום קצוב, והצגת פסק דין לחובתו של החייב.

  עורך דין לענייני הוצאה לפועל והגנה על חייבים

  חייב שנפגע מהחלטות שהתקבלו על ידי ההוצאה לפועל רשאי בליווי של עורך דין לענייני הוצאה לפועל להגיש ערעור על מנת לשנות את ההחלטה. ניתן לבקש לבחון את ההחלטה מחדש או לבטל אותה לחלוטין. על החלטות שהתקבלו ניתן לערער פנימית ועל החלטות של הרשם ניתן לערער לבית משפט. אין צורך לבקש רשות מיוחדת לערער כאשר מדובר על עיקולים והגבלות  שהוטלו על חוב שנפרע כבר על ידי החייב וכאשר הוצא צו עיכוב יציאה מהארץ. יש לציין כי עצם הגשת הערעור אינה עוצרת באופן אוטומטי את הליכי הגבייה ובערעור יש גם צורך להגיש בקשה לעיכוב הליכים עד למועד הדיון בבית המשפט.

  שיק חזר או בוטל

  כאשר נפתח לאדם תיק הוצאה לפועל בשל שיק אותו הוא ביטל או כאשר השיק חזר, ניתן להגיש התנגדות לביצוע השטר על מנת לעצור את ההליכים בהוצאה לפועל. כאשר מדובר על שיק שזויף או נגנב ונחתם על ידי מישהו אחר ההליך עובר מההוצאה לפועל לבית המשפט אשר הוא המוסמך לדון בהתנגדות. לסיכום יש להיעזר בשירותי עורך דין לענייני הוצאה לפועל כאשר אתם זוכים המבקשים לממש את החוב מחייב כמו גם, כאשר אתם חייבים המבקשים הגנה מפני צעדים שננקטו כנגדכם. עורכת הדין גלית סלע מנוסה בעבודה מול ההוצאה לפועל הן מהצד הזוכה והן מהצד החייב.

  קידום עורכי דין באינטרנט קידום עורכי דין באינטרנט
  דילוג לתוכן