השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם!

  עו"ד חדלות פירעון

  עו"ד חדלות פירעון – גלית סלע משרד עורכי דין

  הליווי המשפטי של עו"ד חדלות פירעון נדרש לצורך ליווי חייבים בתהליך של חדלות פירעון ושיקום כלכלי. מי שמשתתף בתהליך חדלות פירעון ממונה לו נאמן שאחראי על הכינוס והמימוש של נכסי החייב וחלוקתם לנושים טרם קבלת צו תשלומים. במסגרת ההליך לנאמן סמכויות נרחבות ובסמכותו להחליט אילו מהנכסים ימומשו במטרה להגדיל את קופת הפירעון. בהליך חדלות פירעון לנאמן יש את הסמכות להקדים את מועד קבלת ההפטר עבור מי שעומד בהוראות שנקבעו במסגרת ההליך. אחד התנאים המרכזיים על מנת להשתתף בהליך חדלות פירעון הינו עמידה בחובת תום הלב. החוק מפרט את המצבים שייחשבו להפרת תום הלב ובית המשפט עשוי להטיל סנקציות על החייב לרבות פסיקת הוצאות כנגדו.

  עו"ד חדלות פירעון והימנעות מהגבלות

  ניתן להיעזר בשירותיו של עו"ד חדלות פירעון עוד טרם הכניסה להליך על מנת לנסות להימנע מהמגבלות שחלות על המשתתפים. לעיתים ניתן להגיע להסדרי חוב מבלי להיות מוגדר כחדל פירעון על כל המשתמע כך. גם כאשר אין מנוס מהשתתפות בהליך חשוב לקבל ליווי משפטי לאורך ההליך. את רוב החובות שאליהם נקלעים חייבים בתום לב ניתן להקטין או למחוק בעזרת השתתפות בהליך חדלות פירעון והחוק הסדיר את סדר הקדימות של בעלי החובות לגבייה מקופת הנשייה. ישנם מספר חריגים שהוגדרו בחוק אשר אותם לא ניתן לכלול בהסדר חדלות פירעון כגון קנס או עונש שהוטל על ידי רשות מנהלית או שופטת וחובות שהינם כתוצאה ממעשי גניבה או מרמה.

  מיקום ניהול ההליך

  לשם פתיחה בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי ניתן להגיש בקשה הן על ידי החייב עצמו והן על ידי הנושים. הגשת בקשה לחדלות פירעון צריכה להיעשות לסמכות הממונה על ההליך בהתאם לגובה החובות של החייב. כאשר סכום החובות נמוך מ- 150,455 ₪ ההליך יתבצע בפני ההוצאה לפועל. כאשר סכום החובות של יחיד גבוה מ-150,455 ₪, יש להגיש את הבקשה לממונה על הליכי חדלות פירעון מטעם בית משפט השלום שהוא הסמכות הרלוונטית. עו"ד חדלות פירעון גלית סלע מנוסה בניהול הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי של חייבים כמו גם בהגעה להסדרי חוב מוסכמים שלא במסגרת ההליך.

  עורך דין חדלות פירעון מומלץ

  כאשר אתם נמצאים במצב של פשיטת רגל ואין ביכולתכם להחזיר את החובות גם לאחר מימוש של כל הנכסים, רצוי שתקבלו סיוע של עורך דין חדלות פירעון מומלץ המתמחה בתחום. הפניה אל עורך דין מתרחשת לרוב לאחר שהיחיד מגיע למצב של חדלות פירעון כלומר, לאחר שההכנסות החודשיות של היחיד אינן מכסות את ההוצאות החודשיות. כאשר מצב זה הופך למצב מתמשך וסכום החוב מצטבר עד כדי כך שהוא איננו בר סילוק הדבר עלול להוביל למצב של חדלות פירעון. יחיד שצבר חובות בסכום הנמוך מסך של 150,000 ₪ נדרש להגיש את הבקשה ללשכת ההוצאה לפועל שתנהל את ההליך. יחיד שצבר חובות הגבוהים מהסכום שציינו בקשתו תוגש לממונה וההליך יתנהל בפני בית המשפט השלום.

  עורך דין חדלות פירעון מומלץ והגשת הבקשה

  השלב הראשון הוא השלב החשוב ביותר מכיוון שאופן הכנת הבקשה תתווה כיצד ההליך יתנהל וכדאי להיעזר בשירותיו של עורך דין חדלות פירעון מומלץ בשלב זה. בעת הגשת הבקשה יש לפרט לגבי ההכנסות וההוצאות נכון לעת הכנת הבקשה. יש למלא לצרף תצהיר הסתבכות כלכלית הכולל פירוט לגבי הקריסה הכלכלית. לאחר מכן יינתן צו לפתיחה בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי  והדבר יעכב את כלל ההליכים המשפטיים המתנהלים כנגד היחיד תוך ריכוזם במסגרת הליך בודד של חדלות פירעון. בתקופת הביניים שלאחר מתן הצו לפתיחת הליכים מעוכבים ההליכים המתנהלים כנגד החייב והמשתתף בהליך נדרש להגיש דוחות חודשיים קבועים מגובים באסמכתאות.

   קבלת הצו לשיקום כלכלי וצו הפטר

  לאחר שלב הביניים הנאמן מעביר לממונה דוח מפורט מטעמו אודות כלל הנתונים שידועים לו. עם קבלת הדוח בידי הממונה הוא יגיש את הדוח לבית המשפט, בצירוף המלצה או התנגדות למתן צו לשיקום כלכלי ליחיד ומתן הפטר. במידה וחלו שינויים בנסיבותיו של היחיד הוא רשאי להגיש בקשה לתיקון הצו  וכדאי לעשות זאת בליווי של עורך דין חדלות פירעון מומלץ המתמחה בתחום. עורכת הדין גלית סלע מנוסה בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי וכבר ליוותה רבים עד לקבלת ההפטר.

  חדלות פירעון עורכי דין

  כאשר מדובר על חדלות פירעון עורכי דין המתמחים בתחום הינם חיוניים לליווי החייבים בהליך. עם הגשת בקשה לצו לפתיחת הליכים יעצרו הליכי הגביה והחייב יתחיל לשלם סכום ריאלי בו הוא יכול לעמוד מידי חודש. בהליך חדלות פירעון החדש מושם דגש על שיקומם של החייבים ובמסגרת ההליך מוחזרים רק חלק מהחובות ועם סיום ההליך החייב יוכל לקבל פטור מהחובות האחרים. עם הגשת הבקשה לצו לפתיחת הליכים ניתן להסיר את ההגבלות של ההוצאה לפועל , לבטל עיקולים ולהתחיל בשיקום חיוו של החייב. עם זאת המשתתף בהליך אינו יכול לצאת מהארץ בתקופת ההשתתפות בהליך.

  חדלות פירעון עורכי דין והגשת הבקשה

  השלב הראשון הינו השלב החשוב ביותר בהליך מכיוון שאופן הכנת הבקשה תתווה את המסלול בו ההליך יתנהל. במקרה של חדלות פירעון עורכי דין נדרשים ללוות את הגשת הבקשה בה יש לפרט לגבי ההכנסות וההוצאות נכון לעת הכנת הבקשה. יש  צורך לצרף תצהיר הסתבכות כלכלית ובו הסבר מפורט לגבי נסיבות הקריסה הכלכלית. לאחר הגשת הבקשה יינתן צו לפתיחה בהליכי חדלות פירעון וכלל ההליכים המשפטיים המתנהלים בהוצאה לפועל כנגד החייב ירוכזו במסגרת הליך יחיד של חדלות פירעון. בתקופת הביניים שלאחר מתן צו לפתיחת הליכים מעוכבים ההליכים המשפטיים המתנהלים בהוצאה לפועל כנגד היחיד והמשתתף בהליך נדרש להגיש דוחות חודשיים קבועים לנאמן הממונה על ההליך.

  הסדרי חובות טרם כניסה להליך

  במצב של חדלות פירעון עורכי דין יכולים לסייע גם לגיבוש הסדרי חוב טרם הכניסה להליך. הסדר חוב יכול לכלול מחיקה של חלק מהחוב או רק פריסה מחדש, תוך השארת סכום החוב המקורי על כנו. חשוב לדעת שהבנק עשוי לסרב למחיקת חובות כל עוד לחייב יש נכסים ברי מימוש אשר באמצעותם ניתן לממש את החוב. מקרה של הגעה להסדר חוב מול הבנק הכולל מחיקה חלקית של חובות, המחיקה בדך כלל תהיה מותנית בעמידה בתנאי ההסדר החדש ובמידה והחייב עומד בתשלומים שנקבעו בהסכם הבנק עשוי לדרוש מחדש את מלוא החוב מידית. עורכת דין גלית סלע מנוסה בליווי חייבים הן להסדרי חוב מול הנושים והן בהליכי חדלות פירעון.

  קידום עורכי דין באינטרנט קידום עורכי דין באינטרנט
  דילוג לתוכן