השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם!

  עו"ד פשיטת רגל

  גלית סלע – עו"ד פשיטת רגל

  הליך פשיטת רגל של אדם פרטי מכונה כיום חדלות פירעון ושיקום כלכלי והוא הוסדר על ידי המחוקק על מנת לתת אופק עתידי למי שהסתבך בחובות שלא באופן מכוון ולאפשר לו עתיד כלכלי. השתתפות בהליך מתאפשרת רק לחייבים שנקלעו לחובות בתום לב. במסגרת ההליך הנכסים של החייב ימומשו לטובת החזר החובות. הליך פשיטת רגל  נועד להגשים מטרה סוציאלית ולהעניק רשת ביטחון לחייבים שאיבדו את היכולת לפרוע את חובותיהם. הרפורמה החדשה בתחום  העבירה את הדגש מענישה של החייבים לשיקומם תוך קיצור זמני ההליך. ניהול נכון ומקצועי של ההליך וליווי של עו"ד פשיטת רגל תוך שיתוף פעולה מצדו של החייב עשוי להביא להפטר המיוחל.

  עו"ד פשיטת רגל ומימוש נכסים

  הליך פשיטת רגל צריך לשמש בתור מוצא אחרון להתמודדות עם החובות. לפני הפנייה להליך חשוב לנסות בסיוע של עו"ד פשיטת רגל להגיע להסדר פריסה מחדש של החובות מול הנושים. פעמים רבות ניתן להגיע עם הנושים להסדרי פריסת חוב תוך מחיקה של חלק משמעותי מהיקף החוב כאשר מיידעים את הנושים כי החלופה להסדר החוב הינה מחיקת חובות במסגרת פשיטת רגל של החייב. לפני פנייה להליך פשיטת רגל יש לשקול גם מימוש נכסים של החייב באופן עצמאי לשם החזר החובות מכיוון שבמסגרת ההליך אלו ימומשו בכל מקרה. רק כאשר אין בידי החייב נכסים כדאי לפנות להליך פשיטת רגל.

  חובות שלא ניתן למחוק בפשיטת רגל

  בהתאם לדין יש חובות שלא ניתן לקבל עליהם הפטר במסגרת הליך פשיטת רגל. מדובר בין היתר על חובות שנוצרו מרמה, חוב דמי מזונות, קנסות לגופי שלטון ועוד. מחיקת שאר החובות אמנם פוגעת פגיעה משמעותית בזכויות הקניין של הנושים והדבר אינו נעשה בקלות ראש. הפגיעה נעשית בשל האינטרס החברתי בשיקומו הכלכלי של החייב ושילובו מחדש במרקם החיים הכלכליים. החייב נדרש להיות מחויב להליך וכאשר מתגלה חוסר תום לב מצדו הדבר עשוי להביא להוצאתו מההליך. עו"ד פשיטת רגל גלית סלע מנוסה בין היתר בניהול של הליכי פשיטת רגל וליווי חייבים עד לקבלת ההפטר.

  עורך דין מומחה לפשיטות רגל

  הליך פשיטת רגל של יחיד מכונה כיום לאחר הרפורמה האחרונה בתחום בשם חדלות פירעון ושיקום כלכלי. ההליך נועד לתת אופק עתידי למסתבכים בחובות שלא במתכוון ולאפשר לחייבים עתיד כלכלי. ההשתתפות בהליך נועדה לכאלה שנקלעו לחובות בתום לב  ובמסגרת ההליך כלל הנכסים של החייב ימומשו לטובת החזר החובות. עם הכניסה להליך החייב צריך להצהיר על המצב הכלכלי. כדאי לקבל ליווי של עורך דין מומחה לפשיטת רגל טרם הפנייה להליך. החייב נדרש לחשוף את כל הכנסותיו, הוצאותיו וכל נכסיו. במסגרת הצו לכינוס ייקבע סכום התשלום החודשי שהחייב יידרש לשלם בתהליך פשיטת הרגל עד לקבלת ההפטר בסוף התהליך.

  עורך דין מומחה לפשיטת רגל וחובת תום הלב

  אחד התנאים להשתתפות בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי הוא לעמוד בחובת תום הלב. בחוק מפורטים המצבים שייחשבו להפרה של תום לב של משתתפים ובית המשפט רשאי במקרים אלו להטיל סנקציות על המשתתף לרבות פסיקת הוצאות כנגדו. במקרים מסוימים עקב הפרת חובת תום הלב בית המשפט עשוי להורות על הארכת תקופת התשלומים. יש להיעזר בשירותיו של עורך דין מומחה לפשיטת רגל על מנת לוודא שעומדים בתנאי החוק להשתתפות בהליך. הפרת תום הלב על ידי החייב יכולה להוביל לביטול צו הכינוס במידה והנושים מוכיחים את ההפרה.

  אילו חובות לא ניתן למחוק

  כפי שיודע היטב כל עורך דין מומחה לפשיטת רגל את מרבית החובות שאליהם אדם נקלע בתום לב ניתן למחוק או להקטין על ידי השתתפות בהליך פשיטת רגל והחוק הסדיר את סדר הקדימויות של בעלי החוב לגבייה. ישנם מספר חובות שהוחרגו בחוק ואותם לא ניתן לכלול בהסדר פשיטת רגל. הללו כוללים חוב מזונות כמו גם, תשלום עונשי שהוטל על ידי רשות שופטת או מנהלית וחובות שנוצרו כתוצאה ממעשי מרמה או גניבה. גם תשלומי ריבית פיגורים וקנסות פיגורים שהתווספו לתשלומים שאינם עונשיים לא ניתן למחוק. למידע נוסף צרו קשר עם עורך דין מומחה לפשיטת רגל גלית סלע המנוסה בניהול הליכי פשיטת רגל עד לקבלת ההפטר.

  קידום עורכי דין באינטרנט קידום עורכי דין באינטרנט
  דילוג לתוכן