השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם!

  עורך דין לענייני צוואה

  עורך דין לענייני צוואה גלית סלע

  בתחום עיסוקו של עורך דין לענייני צוואה הן עריכת צוואות והן ערעור עליהן. בהתאם לדין במידה ואדם נפטר ואין צוואה העיזבון יחולק במה שמכונה ירושה על פי הדין. בצוואה המוריש מורה מי יהיה זה שיירש את נכסיו לאחר מותו. בהתאם לדיני צוואות וירושות לכל אדם עומדת הזכות לכתוב צוואה ואין חובה להיעזר בשירותיו של עורך דין בהליך. עם זאת מומלץ לעשות זאת בליווי של עורך הדין על מנת להקטין את הסיכוי שהצוואה תיפסל או שמי מהיורשים יערער עליה באחת מהעילות שהוגדרו בחוק.

  עורך דין לענייני צוואה ומנגנונים בצוואה

  הליווי המשפטי של עורך דין לענייני צוואה נדרש במיוחד כאשר רוצים לכלול בצוואה מנגנונים שונים על מנת אשר לשקף באופן ראוי את רצון המצווה. מנגנון שכזה כולל הוראת יורש במקום יורש ויורש אחר יורש.  בהוראת יורש במקום יורש קובע המצווה מי יירש אותו במצב בו הזוכה המפורט בצוואה נפטר לפני המצווה או לחילופין יהיה פסול מלרשת עקב אי עמידה בתנאי שקבע המצווה. בהוראה של יורש אחר יורש המצווה יכול לצוות למשל את דירת המגורים לרעייתו ולקבוע מי מילדיו יקבל את הנכס לאחר פטירתה. מנגנון נוסף הוא יורש על תנאי מפסיק והכללת  תנאי שקיומו או לחילופין הפרתו תבטל את זכות הירושה של מי מהיורשים.

  הגנה על הצוואה מבעוד מועד

  רבים אינם מודעים לכך שבעת עריכת הצוואה הם יכולים לצמצם מראש את ההיתכנות של ערעור עליה. ניתן לצרף לצוואה חוות דעת לגבי הכשירות של המצווה בשעת העריכה ולהסריט בווידיאו את מעמד החתימה תוך הדגמת הכשירות. דבר זה יכול למנוע את הערעור בעילה של חוסר כשירות. ניתן גם לכלול הוראה כי אם מי מהיורשים יערער על הצוואה בכל עילה שהיא הוא יפסיד את חלקו שהוגדר לו בצוואה. על מנת להגן מראש על הצוואה מומלץ להיעזר בשירותי עורך דין לענייני צוואה דוגמת גלית סלע המתמחה בתחום. הליווי המשפטי יכול לסייע בקיום רצונו של המצווה והוצאה אל הפועל של רצונו באופן כנה במסגרת הצוואה.

  עו"ד צוואות

  הליווי המשפטי של עו"ד צוואות נדרש לשם עריכת צוואה בהתאם לדיני צוואות וירושות. ניתן לכתוב צוואה ללא עורך דין אך הדבר אינו מומלץ. הדבר חיוני במיוחד כאשר רוצים להכניס תנאים לצוואה ולבצע תכנון מס מראש. הדבר נעשה על ידי חלוקה בצוואה למנות שונות כך שאין צורך למכור את הנכסים על מנת לממש אותם בין היורשים בעת חלוקת העיזבון. מבחינת הכנסת תנאים לצוואה על העורך דין לוודא שהתנאים יהיו מקובלים על בית המשפט ולא יפסלו בעתיד. ישנם תנאים כגון יורש אחר יורש ויורש במקום יורש שאין עימם בעיות אך כשהדבר נוגע להתניות הנוגעות לאורח החיים וכדומה הדבר מורכב יותר.

  עו"ד צוואות וצוואה הדדית

  ניתן להיעזר בשירותיו של עו"ד צוואות לשם עריכת צוואה על כלל העיזבון או על חלקו. כאשר הצוואה מתייחסת רק לחלק מהעיזבון שאר הנכסים יחולקו בהתאם לסדר הירושה על פי הדין. צוואה הדדית נועדה להסדיר את חלוקת  הרכוש המשותף לאחר מות מבני הזוג טרם האחר. בצוואה הדדית ניתן לדאוג לכך שבן הזוג האחר לא יידרש לעזוב את הנכס לשם מימוש העיזבון. גם כאשר יש צוואה הדדית בטרם חולק עזבונו של הנפטר בן הזוג אשר נותר בחיים רשאי לבקש לבטל את הצוואה ולהסתלק מכל חלק בעיזבון. לאחר חלוקת העיזבון בן הזוג אשר נותר בחיים ורוצה לבטל את הצוואה, הוא יידרש להשיב את הרכוש או את שוויו של הרכוש.

  ערעור על צוואה

  כפי שיודע היטב כל עו"ד צוואות ניתן לערער על צוואה רק בעילות המפורטות בחוק הירושה. עילות התנגדות נפוצות כוללות השפעה בלתי הוגנת על המצווה, אי כשרות לערוך צוואה ומעורבות בעריכת הצוואה. כאשר מגישים התנגדות בעילה של מעורבות בעריכת הצוואה יש סף ראייתי גבוה ולא מספיק להוכיח רק את המעורבות. יש צורך להראות כי רמת המעורבות של הנהנה מהירושה הייתה כזו אשר השפיעה על המצווה לשנות את ההוראות לטובתו. בין אם מדובר על כתיבת צוואה ובין אם הגנה עליה מומלץ להיעזר בשירותיה של עורך דין גלית סלע המתמחה בתחום. הליווי המשפטי יכול לסייע לקיום רצונו של המצווה והוצאה אל הפועל של רצונו במסגרת הצוואה.

  קידום עורכי דין באינטרנט קידום עורכי דין באינטרנט
  דילוג לתוכן