עריכת צוואות

מדוע חשוב לערוך צוואה ?

לעריכת צוואה חשיבות רבה, במיוחד במקרים שבהם חוק הירושה אינו נותן מענה לצורכי המוריש ויורשיו.

ברגע שאדם נפטר ולא השאיר אחריו צוואה, אזי חור הירושה הוא הקובע כיצד יחולק העזבון. חלוקת העיזבון הקבועה בחוק קובעת שילדי המוריש קודמים להוריו. אך מה קורה במקרה בו הוריו של המוריש תלויים בו כלכלית ? באמצעות הצוואה יכול המוריש להבטיח תמיכה לאנשים אחרים התלויים בו כלכלית, אך אינם מוגדרים בחוק כיורשיו.

כך גם כאשר המוריש מותיר רכוש, שברור לו שליורשים לא יהיה פשוט לנהל אותו במשותף או לחלק אותו ביניהם. רכוש כמו עסק או חברה פעילה ומשגשגת שהמוריש לא ירצה שפעילותם תיפגע לאחר מותו. בצוואה, יוכל המוריש לקבוע שאחד היורשים ימשיך לנהל את העסק והאחרים יקבלו חלקים אחרים בעיזבון.

כך, גם במקרים שבהם לאחד היורשים יש מוגבלות פיזית או נפשית או צרכים מיוחדים כלשהם, המצריכים היערכות כלכלית מיוחדת. הצוואה מאפשרת לקבוע כי אותו יורש יזכה לחלק גדול יותר מהעיזבון לעומת יורשים אחרים, כך שעתידו הכלכלי יובטח.

יש מקרים בהם בני זוג עומדים בפני הליך גירושין אך אחד מהם נפטר לפני הגירושין. כל עוד לא נחתם הסכם הגירושין – השניים נחשבים על פי החוק לנשואים ועל כן בן הזוג השני זכאי למחצית מהרכוש של המוריש. צוואה יכולה למנוע זאת.

בני זוג החיים יחד כידועים בציבור יכולים להיעזר בצוואה על מנת להבטיח שרכושם יועבר לילדיהם מנישואים קודמים ולא לידוע בציבור שלהם. וגם להפך, צוואה מותירה למוריש חופש בחירה האם להעניק לבן הזוג זכות למגורים בדירתם, ובכך למנוע מילדיו מלנהוג כלפי הידוע בציבור שלא בהגינות.

חוק הירושה שנחקק ב-1965 קובע ארבע דרכים שונות לעריכת צוואה. צוואה בפני רשות (נוטריון או שופט), צוואה בעדים, צוואה בכתב יד וצוואת שכיב מרע.

עו"ד המתמחה בניסוח צוואות יידע לעשות שימוש יעיל בכלים המגוונים שמאפשר חוק הירושה הישראלי בהתאמה לצורכי המוריש ולרצונו, וליצור מסמך משפטי שיבטא אותם בדיוק ויסייע במניעת סכסוכים עתידיים בין היורשים.

שיתוף