השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם!

  פשיטת רגל

  הליך פשיטת רגל מהווה פתרון לכל מי שנקלע לחובות בתום לב. רבים טועים לחשוב כי מי שנקלע להליכי פשיטת רגל הם בעלי עסקים, שקריסתם הכלכלית נבעה מכשלון עסקי, אולם בפועל מרבית פושטי הרגל הם למעשה משקי בית נורמטיביים שלא מצליחים "לגמור את החודש" ושקעו בחובות צרכניים, משום שהכנסותיהם נמוכות ביחס לרמת המחירים העולה, או משום שלא ידעו להתנהל נכון כלכלית.

  ההליך מאפשר לחייב למחוק את החובות אשר נוצרו כנגדו, תוך שיקומו הכלכלי, ובכך לאפשר לו לפתוח "דף חדש" ולצאת לדרך חדשה.

  גם חובות למס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי – נכנסים בגדר ההליך.

  בספטמבר 2013 יזם פרופ' דוד האן רפורמה בהליכי פשיטת רגל – אשר נועדה לייעל את ההליך תוך מתן תמריצים לחייב לשתף פעולה עם ההליך. בין יתר  התמריצים – הוקצבה מסגרת של זמן ברורה לחייבים הנוקטים בהליכי פשיטת רגל. על פי הרפורמה – מי שהחל בהליכי פשיטת רגל יכול לסיימו בדרך כלל תוך 54 חודשים, כאשר 18 חודשים לאחר תחילת ההליך- הוא יקבל הפטר אשר מותנה בעמידתו של החייב בתוכנית הפרעון אשר הוקצבה לו.

  ההליך בשלבים:

  1. מתן צו כינוס ועיכוב הליכים – כינוס של כל הזכויות והכספים של החייב אל מול החובות שלו.

  בשלב זה – ניתן צו עיכוב הליכים כנגד החייב. כלומר – אף נושה אינו רשאי לנקוט נגד החייב בהליכים.

  במסגרת צו הכינוס נקבע לחייב צו חיוב בתשלומים,  בהתאם ליכולת הכלכלית שלו.

  כמו כן מוטלות על החייב הגבלות.

  הגבלות אלו ניתנות לביטול (על כך בנפרד – הנפקת כרטיס אשראי לחייבהנפקת שיקים לחייבאישור לניהול עסק עצמאי)

  1. מינוי מנהל מיוחד – בדרך כלל עו"ד שתפקידו לחקור את החייב על אופן יצירת החובות ועל נכסי החייב. תפקידו של המנהל המיוחד הוא גם לבדוק את כל תביעות החוב המוגדות נגד החייב ולרכז אותם אל מול הזכויות של החייב.
  2. הכרזת החייב כפושט רגל – בחלוף כ – 18 חודשים ממועד צו הכינוס – נקבע דיון להכרזתו של החייב כ"פושט רגל".

  בהתאם לנתונים שבידו, מציג המנהל המיוחד לבית המשפט – תסקיר על החייב וכן תוכנית פרעון – שהיא למעשה תשלום חודשי אשר מושת על החייב למשך 36 החודשים הבאים.

  במידה והחייב עמד בכל תנאי ההליך ולא התגלה חוסר תום לב מצידו – יוכרז החייב פושט רגל, יינתן לו הפטר אשר מותנה בעמידתו בתכנית הפרעון עליה המליץ המנהל המיוחד.

  1. הפטר – מחיקת חובות – זהו השלב האחרון בהליך. ההליך ניתן לחייב אשר עמד בתוכנית הפרעון באופן מלא. עם סיום התשלומים אשר נקבעו לחייב – בית המשפט ייתן לו צו להפטר מחובותיו ויורה על ביטול כל ההגבלות אשר הוטלו על החייב בתחילת ההליך, וזאת על מנת לאפשר לו לצאת לחיים חדשים.

  צו ההפטר משחרר את החייב מכל מחוב בר תביעה בהליך פשיטת הרגל.

  יחד עם זאת, לא יינתן הפטר על:

  1. חוב המגיע על פי התחייבות בדבר הימנעות מעבירה.
  2. חוב שנוצר באמצעות מרמה אשר פושט הרגל היה שותף לה.
  3. חוב לטובת המדינה המגיע לה בגין קנס.
  4. חוב הניתן לפי פסק דין לחובת החייב בתובענה של מזונות (הפסיקה כבר העניקה הפטר גם ממזונות) .
  5. חוב אשר אינו בר תביעה בהליך פשיטת הרגל כמו לדוגמה, חוב לנושה נזיקי לסכום בלתי קצוב (סכום שלא ניתן לחשבו בחישוב פשוט ויש צורך בהוכחה ועדים).
  6. צו ההפטר לא ישחרר מחבות אדם שביום צו הכינוס היה נאמן יחד עם החייב או שותף עימו, ערב או מעין ערב לחייב, או שהיה קשור עימו במסגרת חוזה .
  7. אין פטור מעבירה פלילית אותה עבר החייב.
  קידום עורכי דין באינטרנט קידום עורכי דין באינטרנט
  דילוג לתוכן