מה דינה של דירת המגורים המשותפת כאשר אחד מבני הזוג בהליכי חדלות פרעון ?

דירת מגורים בבעלות משותפת עשויה להפוך לנושא רגיש מאוד, במקרה שאחד מבני הזוג נכנס למצב של חדלות פירעון, בפרט כשבני הזוג מפסיקים לחיות יחד. אם הדירה רשומה על שם שני הצדדים במשותף, עלולות להיות לכך השלכות מרחיקות על החיים של אחד הצדדים, גם אם כבר ביקש לעזוב את הצד השני ואינו מתגורר יחד אתו או מנהל אתו חיים משותפים. הדברים אמורים גם במצב שהחובות של אחד הצדדים נצברו ללא ידיעת הצד האחר.

על פי דיני חדלות פירעון, חובות שנצברו במהלך החיים המשותפים במסגרת הליך גירושין, הם חובות משותפים לשני הצדדים, גם אם הם רשומים רק על שם אחד הצדדים, מאחר שנצברו במהלך תקופת חיים משותפת (אלא אם כן יש הסכם ממון). כלומר, ברירת המחדל של החוק היא שכל הרכוש הוא רכוש משותף, לרבות רכוש שלילי (חובות).

החריגים לכלל זה הם חובות מיוחדים בלתי משותפים, למרות שנוצרו בתקופת חיים משותפת, מאחר שברור כי נצברו שלא בהסכמת הצד השני, מאחר שלא מדובר בהוצאות שנועדו לשמור על משק הבית המשותף (למשל: הימורים)

מה דינה של דירת מגורים הרשומה של שם שני הצדדים, במצב שאחד הצדדים נקלע לחדלות פירעון?

דירת מגורים הרשומה על שם שני הצדדים, שייכת בחלקים שווים לשני הצדדים. גם אם רק אחד הצדדים גייס את ההון הראשוני על הדירה ושילם את המשכנתא. מבחינה משפטית הדירה שייכת לצדדים בחלקים שווים, מרגע שהיא רשומה על שם שניהם. זהו המצב המשפטי, אלא אם כן צוין מפורשות אחרת בהסכם ממון. כלומר, בהיעדר החרגה מפורשת – הרישום בטאבו הוא זה שקובע את הבעלות.

במצב רגיל של חדלות פירעון, יש לנושים זכות לדרוש את חלקו של החייב בדירה, גם אם הילדים והאיש/האשה גרים שם. אין הגנה על דירת המגורים של החייב ועל מגורי הצד השני והילדים, אלא הם יהיו זכאים לדיור חלופי לתקופה שיקבע בית המשפט (בד"כ 4 שנים)


במצב זה, האפשרות שיש לצד שאינו החייב, היא לרכוש את חלקו של החייב בדירה, זאת אומרת לקנות את מחצית הדירה מבן הזוג החייב, לפי הערכת שווי של שמאי, ובהתאם לסכום שיסוכם בינו לבין הנאמן, התלוי בנסיבות (כגון: גובה החובות, הדיבידנד לנושים וכו').

שיתוף